Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα αποτελεί την πιό αξιόπιστη πηγή ρευματοδότησης ενός απομακρυσμένου ποιμνιοστασίου (ρεύμα χωρίς ΔΕΗ).

Μία από τις συνηθέστερες εφαρμογές των αυτόνομων φωτοβολταϊκών είναι η χρήση τους για τη ρευματοδότηση ποιμνιοστασίων κυρίως για την τροφοδότηση φωτισμού και αρμεκτικών μηχανών.

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυσκολία ότι αυτού του είδους οι συσκευές λειτουργούν κυρίως το χειμώνα 2-3 ώρες το πρωί και 2-3 ώρες το απόγευμα. Συνεπώς έχουμε κυρίως έμμεση τροφοδότηση (από τις μπαταρίες) και σπανίως απευθείας τροφοδότηση από τον ήλιο.

Σε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα συνεπώς ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δώσει ο μελετητής-μηχανικός στο μέγεθος της μπαταρίας που θα χρησιμοποιήσει καθώς οι συσσωρευτές είναι το υποσύστημα εκείνο του αυτόνομου φωτοβολταϊκού που θα "σηκώσει" το μεγαλύτερο βάρος της τροφοδότησης της αρμεκτικής μηχανής.

Τα συνήθη αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα για αρμεκτικές μηχανές είναι για την τροφοδότηση αρμεκτικών μηχανών 1 ίππου και 2 ίππων. Δεν είναι λίγες οι φορές όμως που ζητείται η ηλεκτροδότηση τριφασικής αρμεκτικής μηχανής ισχύος 5 ίππων και πάνω (για μεγάλα ποιμνιοστάσια).

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτόνομων φωτοβολταϊκών για αρμεκτικά μηχανήματα και προσφορές με τιμές και κόστος:

Παράδειγμα 1: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτική μηχανή 1 ίππου 4-6 ώρες την ημέρα

Απαιτούνται 4-6kWh ημερησίως το χειμώνα και επιλέγουμε:

8 φωτοβολταικα πλαίσια, 12 μπαταρίες 600Ah και αντιστροφέα Victron Multiplus 3000VA  -> 5.800€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

Δείτε προτεινόμενη προσφορά

9 φωτοβολταικα πλαίσια, 12 μπαταρίες 1000Ah και αντιστροφέα Victron Multiplus 3000VA  -> 6.600€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

Δείτε προτεινόμενη προσφορά


Παράδειγμα 2: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα 2 ίππων 4-6 ώρες την ημέρα

Απαιτούνται 8-12kWh ημερησίως το χειμώνα και επιλέγουμε:

12 φωτοβολταικα πλαίσια, 12 μπαταρίες 1300Ah και αντιστροφέα Victron Multiplus 5000VA -> 8.900€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

Δείτε προτεινόμενη προσφορά

18 φωτοβολταικα πλαίσια, 24 μπαταρίες 1000Ah και αντιστροφέα Victron Multiplus 5000VA -> 12.900€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

 

Παράδειγμα 3: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτική μηχανή 3 ίππων 4-6 ώρες την ημέρα

Απαιτούνται 12-18kWh ημερησίως το χειμώνα και επιλέγουμε:

24 φωτοβολταικα πλαίσια, 24 μπαταρίες 1000-1400Ah και αντιστροφέα Victron Quattro 8000VA -> 17.900€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

Δείτε προτεινόμενη προσφορά

αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα

Παράδειγμα 4: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα - μοτέρ 4 ίππων 4-6 ώρες την ημέρα

Απαιτούνται 16-24kWh ημερησίως το χειμώνα και επιλέγουμε:

30 φωτοβολταικα πλαίσια, 24 μπαταρίες 1400Ah και αντιστροφέα Victron Quattro 10000VA -> 20.900€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

 

Παράδειγμα 5: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για τριφασική αρμεκτική μηχανή 5 ίππων 4-6 ώρες την ημέρα

Απαιτούνται 20-30kWh ημερησίως το χειμώνα και επιλέγουμε:

36 φωτοβολταικα πλαίσια, 48 μπαταρίες 1000Ah και αντιστροφέα 3x Victron Multiplus 5000VA -> 25.900€+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση

 Δείτε προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτόνομα φωτοβολταϊκά για αρμεκτικό μηχάνημα καλέστε μας στο 2103217895. Δείτε αυτόνομα φωτοβολταϊκά πακέτα.

Περισσότερες πληροφορίες για Αυτόνομο φωτοβολταϊκό για αρμεκτικό μηχάνημα

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.