Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ενεργειακές Κοινότητες

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) είναι αστικοί συνεταιρισµοί που έχουν ως στόχο την ενίσχυση πρωτοβουλιών και συμπράξεων ιδιωτών και φορέων για την αυτοπαραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανοµή και προµήθεια ενέργειας. Με βάση τη λογική της αποκεντρωμένης παραγωγής κεντρικός σκοπός της ΕΚΟΙΝ είναι να μπορεί να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει με την εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering).

ΛΟΓΩ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

ενεργειακες κοινοτητες

Συμμετοχή στην Ενεργειακή Κοινότητα

  • Τουλάχιστον 5 μέλη αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εκτός των ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ή φυσικά πρόσωπα
  • Τουλάχιστον 3 μέλη αν πρόκειται για ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα από τα οποία 2 τουλάχιστον είναι ΟΤΑ
  • Τουλάχιστον 2 μέλη αν πρόκειται μόνο για ΟΤA α΄ βαθμού νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. 

Παραδείγματα Ενεργειακών Κοινοτήτων 

  • Net Metering 20kW σε πολυκατοικία

Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των 5 διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας συστήνουν μία ΕΚΟΙΝ και εγκαθιστούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net Metering στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Εφαρμόζοντας ενεργειακό συμψηφισμό της παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας λαμβάνουν μειωμένο λογαριασμό ρεύματος.

  • Virtual Net Metering σε σύμπραξη επιχειρήσεων

5 επιχειρήσεις συστήνουν μία ΕΚΟΙΝ προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα σε ακίνητο που βρίσκεται σε άλλη περιοχή εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας και μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού Virtual Net Metering μειώνουν το κόστος του ρεύματος παράγοντας με το φωτοβολταϊκό ολόκληρη ή μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν.

  • Virtual Net Metering σε σύμπραξη ΟΤΑ

3 ΟΤΑ συστήνουν μία ΕΚΟΙΝ με σκοπό να συμψηφίσουν τις καταναλώσεις των κτιρίων τους με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού Virtual Net Metering και να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Αν σας ενδιαφέρει η αυτονομία με φωτοβολταϊκά δείτε τιμές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά πακέτα:

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ενεργειακές κοινότητες καλέστε μας στο 2103217895.

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά net metering.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.