Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Τί να επιλέξω?

08-Σεπ-2014

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επιλογές για κάποιον ενδιαφερόμενο αυτή την χρονική περίοδο (Σεπτέμβριος 2014) είναι τρείς. Δεν ταιριάζουν όμως όλες οι επιλογές σε όλα τα κτίρια και σε όλους τους χρήστες.

1. Κατοικίες ΜΗ ηλεκτροδοτούμενες - Εξοχικά (αυθαίρετα, ημιτελή κλπ.)

Στις περιπτώσεις κτιρίων που δεν υπάρχει η δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθούν από το δημόσιο δίκτυο τότε είναι μονόδρομος η επιλογή της εγκατάστασης ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Ένα τέτοιο σύστημα όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα του ρεύματος αλλά θα αποσβέσει και από την πρώτη μέρα το κόστος του (το κόστος για παράδειγμα της νομιμοποίησης ενός αυθαιρέτου ή της διασύνδεσης ενός κτιρίου σε μεγάλη απόσταση από το δίκτυο μπορεί να είναι τεράστιο!).

2. Κατοικίες κύριας χρήσης - Επιχειρήσεις

Σε κτίρια μόνιμης χρήσης όπου υπάρχει διασύνδεση με το δημόσιο δίκτυο πρέπει να επιλεγεί η εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού. Οι επιλογές πάλι είναι δύο:

α. Φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής, όπου γίνεται συμψηφισμός ενέργειας και τοποθετείται τόσο μέγεθος φωτοβολταικού όσο απαιτείται για το μηδενισμό ετησίως της καταναλισκόμενης ενέργειας από το χρήστη. Η αυτοπαραγωγή (net metering) επιλέγεται για χρήστες που μας ενδιαφέρει η εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο.

β. Φωτοβολταϊκό με ταρίφα, όπου γίνεται λογιστικός συμψηφισμός του κόστους της παραγώμενης με το κόστος της καταναλισκόμενης ενέργειας. Επιλέγεται σε σπίτια τα οποία έχουν μικρή συνήθως ετήσια κατανάλωση και για καλύτερους χρόνους απόσβεσης επιλέγεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού με σκοπό η περίσσεια ενέργειας να πληρώνεται από τη ΔΕΗ (με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα έχει και κάποιο εισόδημα επιπλέον από την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας).

Αν θέλετε βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου φωτοβολταϊκού συστήματος για την περίπτωσή σας, καλέστε μας στο 210 3217895 και θα σας βοηθήσουμε για την βέλτιστη επιλογή.