Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Αντλία Θερμότητος Daikin Altherma 16kW -> 7.200€ + ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση!

Αντλία θερμότητας DAIKIN ALTHERMA ERSQ016AΥ1 - EKHBRD016ACΥ1 16kW για 120-180τμ (3 έτη εγγύηση, Ιαπωνία)
Θερμοκρασία νερού προσαγωγής

έως 80οC

Θερμοκρασίες λειτουργίας

έως -25οC / σταθερά έως -10oC

CoP

2-4 ανάλογα με συνθήκες περιβάλλοντος και θερμοκρασία προσαγωγής

Υδραυλικά εξαρτήματα - Σωληνώσεις

Χαλκός Φ28-Φ35

Ηλεκτρολογικό υλικό

HAGER - ABB

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ

Καλώδιο παροχής 2x5x2.5mm(ή 2x3x6mm2)

3 Φάσεις (ή 1 φάση)

Εγκατάσταση Κατασκευή από έμπειρο συνεργείο Ελλήνων με παρουσία Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ στο 100% του χρόνου!