Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταικα είναι τα συστήματα συγκέντρωσης της ηλιακής ενέργειας και μετατροπής της σε ηλεκτρική. Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην Γη καθημερινά αρκεί να τροφοδοτήσει όλες τις ανάγκες της ανθρωπότητας σε ηλεκτιρκό ρεύμα για πολλές μέρες. Η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι η χώρα της διαρκούς ηλιοφάνειας. Αν θεωρητικά η χώρα μας καλύπτονταν σε σημαντικό της εμβαδό από φωτοβολταϊκά θα μπορούσε να τροφοδοτήσει το σύνολο της ενεργειακής ζήτησης της Ευρώπης.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα Συμφέρουν και Θα Συμφέρουν Πάντα! Το κόστος τους έχει πέσει δραματικά και η ηλιοφάνεια στη χώρα μας τα καθιστά εξαιρετική επένδυση μέ (ταρίφα) ή χωρίς επιδοτήσεις (αυτόνομα φωτοβολταϊκά, net metering, net metering με μπαταρίες, net billing) .

Ανάλογα με την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε είτε αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε διασυνδεδεμένο με ταρίφα είτε φωτοβολταικα αυτοπαραγωγής (net metering).

Υπάρχουν 3 τρόποι να εκμεταλλευτείτε έξυπνα, οικολογικά και οικονομικά τον ήλιο και τα φωτοβολταικά στην Ελλάδα:

  1. Να γίνετε αυτοπαραγωγός ενέργειας (net metering, net billing) με φωτοβολταικα και να καταναλώνετε το ρεύμα που παράγετε ενώ ταυτόχρονα θα είστε συνδεδεμένος με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ).
  2. Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στη στέγη» και το "φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση" με το οποίο τοποθετείται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο τροφοδοτεί την κατανάλωση και η ενέργεια που περισσεύει πωλείται στη ΔΕΗ η οποία αποζημιώνει τον χρήστη βάσει ταρίφας (ταρίφα - feed in tariff / net billing).
  3. Η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με το οποίο καταναλώνετε το ρεύμα που παράγετε ενώ έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από τη ΔΕΗ (με μπαταρίες λαμβάνεται ρεύμα όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια - off grid / stand alone pv).

Δείτε τιμές για πακέτα net metering συμψηφισμού:

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά net metering με μπαταρία για το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση" και "φωτοβολταϊκά στη στέγη".

 

Εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά

Η καρδιά ενός φωτοβολταικού συστήματος είναι τα πλαίσια (πάνελ). Τα πλαίσια εκμεταλλευόμενα το φωτοβολταϊκό φαινόμενο μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύται στις καταναλώσεις είτε μέσω του δημόσιου δικτύου, είτε αυτοκαταναλώνεται με τη βοήθεια μπαταριών.

Φωτοβολταικό φαινόμενο

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία συγκεκριμένα υλικά εκτιθέμενα στην ηλιακή ενέργεια παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Συνοπτικά όταν σε επαφή τύπου p-n-p ημιαγωγού (με διαφορετικές προσμίξεις σε κάθε τμήμα p-n) προσπέσουν φωτόνια δημιουργείται πόλωση-κίνηση οπών-ηλεκτρονίων προς αντίθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις, κίνηση η οποία αποτελεί παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι γνωστό στην επιστημονική κοινότητα σχεδόν εδώ και 200 χρόνια, η ανακάλυψη όμως υλικών, τα οποία να καταστήσουν τη μετατροπή αυτή αποδοτική και οικονομικά εφικτή, διατελέστηκε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες και κυρίως με την ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους δορυφόρους που τέθηκαν σε τροχιά. Αρκεί να αναφερθεί ότι τα κοινά φωτοβολταικα πλάισια πολυκρυσταλλικού πυριτίου έχουν απόδοση μόλις 15%, ενώ η αιχμή της τεχνολογίας της φωτοβολταϊκής μετατροπής αυτή τη στιγμή ακροβατεί κάπου στο 30% (προφανώς υπάρχουν υλικά με υψηλότερες αποδόσεις όμως οικονομικά είναι ακόμη μη αξιοποιήσιμα σε μεγάλη κλίμακα).

Είδη φωτοβολταικών

Ανάλογα με το είδος φωτοβολταϊκού συστήματος έχουμε τα αυτόνομα συστήματα (off-grid η stand alone) όπου η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες και από εκεί η ενέργεια διοχετεύεται στο χρήστη όποτε υπάρχει ανάγκη και τα διασυνδεδεμένα (on grid ή grid connected) όπου η ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα φωτοβολταικά δεν επιβαρρύνουν το περιβάλλον ενώ το κόστος τους πλέον είναι χαμηλότατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος ενός φωτοβολταικού πλαισίου πριν 10 χρόνια είχε 800€ ενώ σήμερα μόλις 200€.

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταικα Συστήματα

Το κύριο χαρακτηριστικό των διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών είναι η διασύνδεση με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ). Το κτίριο διαθέτει ή πρόκειται να συνδεθεί με τη ΔΕΗ και συνήθως ο στόχος της τοποθέτησης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια χρημάτων. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: ι) τα φωτοβολταικα με ταρίφα και ιι) τα φωτοβολταϊκά αυτοπαραγωγής ή ιδιοκατανάλωσης (net metering).

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταικα συστήματα αποτελούνται από τα πλαίσια και έναν αντιστροφέα διασύνδεσης με το δίκτυο. Επίσης υπάρχουν δύο μετρητές εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας οι οποίοι ανάλογα με την περίπτωση αφαιρούνται είται "λογιστικά" (συστήματα με ταρίφα) είτε ενεργειακά (αυτοπαραγωγή).

Διασυνδεδεμένα φβ με ΔΕΗ

Φωτοβολταικά Συστήματα Με Ταρίφα

Την τελευταία δεκαετία η πλειοψηφία των φωτοβολταικών σταθμών στην Ελλάδα είναι διασυνδεδεμένα με ταρίφα (feed in tariff). Το γεγονός αυτό οφείλεται στις πολύ ενθαρρυντικές επιδοτήσεις που έχουν μέχρι σήμερα δοθεί από το κράτος και την Ε.Ε. είτε επιχορηγώντας το αρχικό κεφάλαιο είτε την τιμή του ρεύματος που πωλείται από τον ιδιώτη. Κατά συνέπεια η εγκατάσταση ενός φβ σταθμού, πέραν από τις σημαντικές ωφέλειες που έχει για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς εκμεταλλεύεται μια Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (την ηλιακή), αποτελεί μια εγγυημένη και αποδοτική επένδυση.

Στα συστήματα αυτά έχουμε "λογιστικό" συμψηφισμός ενέργειας (οι ενδείξεις των δύο μετρητών μετατρέπονται σε χρήματα και αφαιρούνται μεταξύ τους, η διαφορά πιστώνεται στον καταναλωτή).

διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκόΤα φωτοβολταϊκά συστήματα εγκαθίστανται κυρίως σε οικιακούς καταναλωτές, σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες ή σε αγροτεμάχια (πάρκα). Την προηγούμενη δεκαετία η ισχυρή πλειοψηφία των φωτοβολταϊκών συστημάτων που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα ήταν σε αγροτεμάχια. Τα τελευταία χρόνια όμως, κυρίως μετά τον Ιούλιο του 2009 οπότε ψηφίστηκε η Υπουργική Απόφαση για οικιακά φωτοβολταικα σε στέγες και ταράτσες, όλο και περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές τα εγκαθιστούν στα σπίτια τους.

Η στροφή αυτή στα οικιακά συστήματα οφείλεται από τη μία στην επιδότηση στην τιμή του παραγόμενου ρεύματος και στο γεγονός ότι το εισόδημα είναι αφορολόγητο και εγγυημένο για 25 χρόνια και από την άλλη στην πτώση της τιμής των φωτοβολταϊκών πλαισίων η οποία κατέστησε την επένδυση ιδιαιτέρως ελκυστική και προσιτή. Αρκεί να αναφερθεί ότι με ένα κεφάλαιο της τάξης των 9.000€ μπορεί ένα νοικοκυριό να εξασφαλίσει μέχρι 900€ ετήσιο αφορολόγητο εισόδημα εγγυημένο για 20 έτη.

Το μέγιστο όριο για ένα οικιακό σύστημα είναι 6kWp και ο συμψηφισμός γίνεται με "ταρίφα" 0,087€/kWh (Άνοιξη 2022).

Μεγαλύτερα συστήματα σε αγροτεμάχια απολαμβάνουν μικρότερες ταρίφες αλλά λόγω οικονομίας κλίμακος η απόδοση της επένδυσης κρίνεται εξαιρετική.

Ακόμη και με τις νέες μειωμένες ταρίφες η απόδοση μίας επένδυσης σε φωτοβολταικα σε στέγες αποδίδει το αρχικό κεφάλαιο σε λιγότερο από 9-10 χρόνια.

Αυτοπαραγωγή Ενέργειας με φωτοβολταϊκά

αυτοπαραγωγη Από τον Οκτώβριο του 2013 αποτελεί νόμο του Ελληνικούς κράτους η δυνατότητα ιδιοκατανάλωσης ενέργειας παραγώμενης από ΑΠΕ και συμψηφισμού της με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τον ενεργειακό συμψηφισμό εισερχόμενου και εξερχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

Συνοπτικά με χρήση δύο μετρητών αφαιρείται η ενέργεια που παράγεται από τα φβ από εκείνη που καταναλώνει ο χρήστης από τη ΔΕΗ. Το σχήμα της αυτοπαραγωγής χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό με εξαιρετικά αποτελέσματα για τον χρήστη αλλά και το δημόσιο δίκτυο.

Η κατανεμημένη αυτοπαραγωγή έχει πολλά πλεονεκτήματα, κυρίως τη μείωση απωλειών μεταφοράς αλλά και τη ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα μεγάλα ενεργειακά κόστη. Αρκεί να αναφερθεί ότι με 5-8.000€ μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα μίας μέσης ελληνικής κατοικίας για 25 χρόνια.

Από τον Ιανουάριο του 2015 έχει υπογραφεί και η πολυαναμενόμενη Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος της αυτοπαραγωγής.

Το όριο ισχύος τιθεται στα 20kWp και αν η συμφωνημένη ισχύς είναι μεγάλη στο 50% αυτής. Ο συμψηφισμός είναι ετήσιως και συμπεριλαμβάνεται μέρος των τελών.

Τα βασικά μέρη ενός συστήματος net metering είναι ιδια με ένα σύστημα ταρίφας (φωτοβολταικά και αντιστροφέας διασύνδεσης).

Ο τρόπος υπολογισμού ενός συστήματος αυτοπαραγωγής συνίσταται στην ενδελεχή μελέτη της ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιρίου και στον αντίστροφο υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος πλαισίων που θα παράξουν το παραπάνω δεδομένο.

Η απόσβεση ενός φωτοβολταϊκού net metering μπορεί ανάλογα με το μέγεθός του να γίνει σε λιγότερο από 5-6 χρόνια. Για παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό των 20kWp που κοστίζει λιγότερο από 20.000+ΦΠΑ θα εξοικονομήσει πάνω από 30.000kWh ετησίως δηλαδή πάνω από 4.000€. Αν μιλάμε για επιχείρηση (ξενοδοχείο) δε η οποία θα εκπέσει το κεφάλαιο των 20.000€ τότε η απόσβεση γίνεται πολύ συντομότερα. Περισσότερες προσφορές για net metering στην αντίστοιχη σελίδα.

Δείτε τιμές για net metering με μπαταρίες.

Αν έχετε διασύνδεση με τη ΔΕΗ και θέλετε να μειώσετε το λογαριασμό ρεύματος έως και 60% τότε:

Δείτε όλες τις νέες προσφορές μας για φωτοβολταϊκά συμψηφισμού net metering.

Αυτόνομα Συστήματα Φωτοβολταϊκών

Τα αυτόνομα φωτοβολταικα συστήματα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ. Λαμβάνουν την ενέργεια από τον ήλιο με την βοήθεια των φωτοβολταϊκών πάνελ (ή ανεμογεννήτρια - άνεμος) και την διοχετεύουν στις μπαταρίες. Από εκεί διανέμεται η ενέργεια στα ηλεκτρικά φορτία αφού μετατραπεί σε κατάλληλη μορφή από έναν αντιστροφέα τάσης (DC-to-AC).

Αν ενδιαφέρεστε για ένα φωτοβολταϊκό με μπαταρίες (Χωρίς ΔΕΗ) δείτε τότε:

Δείτε όλες τις νέες προσφορές μας για αυτόνομα φωτοβολταϊκά.

Αυτόνομα φβ συστήματα

Τα συστήματα αυτονομίας χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτίρια που δεν έχουν ΔΕΗ όπως εξοχικά, τροχόσπιτα, τροχοβίλες, αγροικίες που είτε είναι μη νόμιμα κατασκευασμένες, είτε βρίσκονται μακριά από το δημόσιο δίκτυο.

Πολλές φορές ανάλογα με την τοποθεσία και το αιολικό δυναμικό της υπάρχει υποβοήθηση από ανεμογεννήτρια και το σύστημα ονομάζεται υβριδικό, ενώ πολύ συχνά προστίθεται φορτιστής μπαταριών για την φόρτιση με την βοήθεια γεννήτριας υγρών καυσίμων.

αυτονομία για εξοχικό

Εκτός από τα πάνελ σημαντικά τμήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι ο ρυθμιστής φόρτισης που ελέγχει την φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών και οι μπαταρίες.

Η μελέτη και εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος είναι εξαιρετικά απαιτητική και προτείνεται η επιλογή έμπειρου μηχανικού για την εκπόνησή τους.

Ο υπολογισμός ενός συστήματος αυτονομίας συνίστατια κυρίως στην καλή καταγραφή των καταναλώσεων του χρήστη με ιδιαίτερη προσοχή στην επιχιακή περίοδο μέγιστης χρήσης και στον τρόπο λειτουργίας του κτιρίου.

πίνακας αυτόνομου φωτοβολταϊκού

Η επιλογή των μπαταριών είναι το πιο κρίσιμο ίσως κομμάτι της σχεδίασης ενός αυτόνομου συστήματος καθώς έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής ο οποίος διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με το είδος και την ποιότητα της μπαταρίας. Έτσι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες οι μπαταρίες κλειστού και ανοιχτού τύπου. Οι πρώτες έχουν μικρούς χρόνους ζωής (3-5 χρόνια) αλλά δεν χρειάζονται συντήρηση ενώ οι δεύτερες μεγαλύτερους χρόνους ζωής (5-15 χρόνια) όμως είναι πιο απαιτητικές στη συντήρηση.

μπαταριες αυτονομου

Η απόσβεση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού μπορεί να γίνει ακόμη και από την πρώτη μέρα λειτουργίας, σε περιπτώσεις που το κόστος διασύνδεσης με ΔΕΗ για παράδειγμα ξεπερνάει τις 50.000€ και ένα αυτόνομο σύστημα με φωτοβολταϊκά κοστίζει 40.000€ δεν κερδίζει ο χρήστης μόνο τα πάγια αλλά και το αρχικό κόστος διασύνδεσης. Περισσότερες προσφορές για αυτονομα φωτοβολταικα πακέτα στην αντίστοιχη σελίδα.

Πόσα kw χρειάζεται ένα σπίτι με φωτοβολταϊκά ;

Η MP-Energy Solutions μετά από πολύχρονη ενασχόληση με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε αγροτεμάχια, πλέον ασχολείται αποκλειστικά με οικιακά συστήματα σε στέγες και ταράτσες, αυτοπαραγωγή, αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης και ανεμογεννήτριες.

Δείτε τιμές για πακέτα net metering συμψηφισμού:

Δείτε πακέτα net metering με μπαταρίες για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη.

Εάν το σπίτι σας διαθέτει στέγη ή ταράτσα και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία (210 3217895) μαζί μας.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.