Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Επιδότηση για αυτόνομα φωτοβολταϊκά για αγρότες

Επιδότηση για αυτόνομα φωτοβολταϊκά για αγρότες

Στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αιτούνται ενίσχυσης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις μονάδες τους. Σε περίπτωση που αυτές είναι απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ και δεν υπάρχει διασύνδεση με αυτό, για την ηλεκτροδότησή τους προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με μπαταρίες.

Η χρηματοδότηση αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού και τυχόν απαιτούμενων επιπρόσθετων έργων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των μελετών. Ο ΦΠΑ δεν επιδοτείται.

Προβλέπεται ενίσχυση για

 • Θερμοκήπια
 • Γεωτρήσεις
 • Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

Παίρνουμε το παράδειγμα ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτροδότηση συστήματος γεώτρησης που αποτελείται από τριφασική υποβρύχια αντλία ιπποδύναμης 10 hp, για την άρδευση 16 στρεμμάτων ελαιόδενδρων στη Λέσβο. Οι ετήσιες ενεργειακές ανάγκες, σύμφωνα με τις επαναλήψεις λειτουργίας της αντλίας, τις ώρες ανά επανάληψη και τις επαναλήψεις ανά μήνα, διαμορφώνονται στις 6.500 kWh.

Η κατανάλωση καλύπτεται από ένα τριφασικό αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελούμενο από :

 • 36 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 285 Wp
 • 3 inverter Victron Multiplus 5000 VA
 • 2 ρυθμιστές φόρτισης Victron SmartSolar MPPT 150/100
 • 24 2βολτες μπαταρίες Sunlight SOPzS 1380 Ah C120

 

Η πρώτη κατηγορία των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με το μέτρο, μάς δίνει :

 • Ετήσιες ενεργειακές ανάγκες ανά στρέμμα : βαθμοί 10
 • Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών 100% : βαθμοί 10
 • Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία : βαθμοί 12

Σύνολο 32 βαθμοί

 

Ο επιπρόσθετος (τουλάχιστον) βαθμός που απαιτείται για τη συγκέντρωση της ελάχιστης βαθμολογίας μοριοδότησης (33) μπορεί να καλυφθεί απ’ την τρίτη κατηγορία κριτηρίων :

 • Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικών ενημεροτήτων χωρίς παρακρατούμενες οφειλές
 • Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων
 • Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών

 Δείτε περισσότερες προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά...