Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Επιδότηση για ενεργειακές κοινότητες

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στις 20/11 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, Μιχάλης Βερροιόπουλος για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Έγινε αναφορά στους βασικούς άξονες του σχεδίου, την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2030 με αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας ώστε η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης να μην οδηγήσει και σε αντίστοιχη αύξηση της ενεργειακής έντασης και της παραγωγής, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με εγχώρια παραγωγή από ΑΠΕ, ενεργή συμμετοχή πολιτών, ιδιωτών και φορέων και αποκεντρωμένη παραγωγή. Θα επανέλθουμε με εκτενή άρθρα στις 3/12 οπότε και θα ολοκληρωθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΕΚ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις Ενεργειακές Κοινότητες και τη δυνατότητα τοπικής αυτοπαραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών με εφαρμογή του σχήματος του net metering για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους. Τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι το 2019 θα είναι το έτος των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα για το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων σε επίπεδο περιφερειών, αγροτικών συνεταιρισμών και δήμων. Οι καταγεγραμμένες κοινότητες στο σχετικό μητρώο είναι 11, με πρόβλεψη ότι η αύξηση του αριθμού αυτού θα επιταχυνθεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει η δέσμευση για ρύθμιση θεσμικών θεμάτων και κενών, ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης και, το πιο σημαντικό, μέτρα για ενθάρρυνση σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων από ομάδες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Για να δοθεί περαιτέρω και γρήγορη ώθηση στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και επίλυση εκκρεμοτήτων σχετικά με τα τιμολόγια. 

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στις 20/11 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, Μιχάλης Βερροιόπουλος για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Έγινε αναφορά στους βασικούς άξονες του σχεδίου, την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος της χώρας μέχρι το 2030 με αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας ώστε η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης να μην οδηγήσει και σε αντίστοιχη αύξηση της ενεργειακής έντασης και της παραγωγής, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με εγχώρια παραγωγή από ΑΠΕ, ενεργή συμμετοχή πολιτών, ιδιωτών και φορέων και αποκεντρωμένη παραγωγή. Θα επανέλθουμε με εκτενή άρθρα στις 3/12 οπότε και θα ολοκληρωθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΕΚ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις Ενεργειακές Κοινότητες και τη δυνατότητα τοπικής αυτοπαραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών με εφαρμογή του σχήματος του net metering για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους. Τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι το 2019 θα είναι το έτος των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα για το θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων σε επίπεδο περιφερειών, αγροτικών συνεταιρισμών και δήμων. Οι καταγεγραμμένες κοινότητες στο σχετικό μητρώο είναι 11, με πρόβλεψη ότι η αύξηση του αριθμού αυτού θα επιταχυνθεί.

Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει η δέσμευση για ρύθμιση θεσμικών θεμάτων και κενών, ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης και, το πιο σημαντικό, μέτρα για ενθάρρυνση σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων από ομάδες επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Για να δοθεί περαιτέρω και γρήγορη ώθηση στο θέμα των ενεργειακών κοινοτήτων ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και επίλυση εκκρεμοτήτων σχετικά με τα τιμολόγια.