Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Οι μπαταρίες το μέλλον της ενεργειακής ευστάθειας και αυτονομίας

Σύμφωνα με τις μελέτες της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (IEA) η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20% κατά την επόμενη δεκαετία, ζήτηση που θα καλυφθεί από την περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως της φωτοβολταϊκής και της αιολικής. Το γεγονός της μεταβλητότητας της ηλεκτροπαραγωγής από τον ήλιο και τον άνεμο θα αυξήσει την ανάγκη για ευελιξία των ηλεκτρικών συστημάτων - δηλαδή την ικανότητά τους να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της προσφοράς και της ζήτησης - περίπου κατά 80%.

Οι παράγοντες της αγοράς και οι φορείς χάραξης πολιτικής δεν μπορούν να παραβλέψουν την ανάγκη αυτή για αυξημένη ευελιξία, ένα παιχνίδι όπου οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο-κλειδί. Η αποθήκευση είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους ηλεκτροπαραγωγούς και τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερο συντελεστή χρησιμοποίησης των πόρων των ενεργειακών συστημάτων που μεταφράζεται σε «έξυπνη» χρήση του δικτύου, μειωμένες απώλειες και ανάγκες για συντήρηση και κυρίως σε μειωμένες αρχικές γιγάντιες επενδύσεις για επίτευξη μεγάλων αιχμών εγκατεστημένων ισχύων για κάλυψη της ζήτησης.

Σήμερα τα συστήματα αντλησιοταμίευσης αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας χωρητικότητας αποθήκευσης, ενώ η αντλησιοταμίευση αναμένεται να αυξηθεί την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εύρεση κατάλληλων τοποθεσιών δεδομένου επίσης ότι πρόκειται και για φαραωνικά έργα.

Από την άλλη πλευρά τα συστήματα αποθήκευσης μπαταριών είναι κλιμακωτά διαφόρων μεγεθών κάτι που επιτρέπει την εγκατάστασή τους σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Καθώς το κόστος συνεχίζει να μειώνεται οι εγκαταστάσεις έχουν τριπλασιαστεί σε λιγότερο από τρία χρόνια κυρίως λόγω των μπαταριών ιόντων λιθίου οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 80% της συνολικής παγκόσμιας χωρητικότητας μπαταριών. Ολόκληρες κοινότητες στην Κίνα, την Ινδία και την Αφρική ηλεκτροδοτούνται από αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μικροδικτύων με μπαταρίες – μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιοχές ένα ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφοράς και διανομής ενέργειας είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη έννοια.

Σύμφωνα με το σενάριο νέων πολιτικών (NPS) της IEA προβλέπεται περαιτέρω μείωση του κόστους των μπαταριών ιόντων λιθίου στα 220 δολάρια ανά kWh έως το 2040. Μαζί με τον κατάλληλο σχεδιασμό της αγοράς και συνετές πολιτικές από τα κράτη το εν λόγω μειωμένο κόστος αναμένεται να οδηγήσει στην ισχυρή ανάπτυξη των μπαταριών με την εγκατεστημένη ισχύ των μπαταριών να φτάνει τα 218 GW μέχρι το 2040. Οι περισσότερες προσθήκες μπαταριών αναμένεται να αφορούν συνδυασμό με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες.

μπαταρίες

Η ΙΕΑ έχει αναπτύξει και ένα αισιόδοξο σενάριο. Λαμβάνει υπόψη την επικείμενη αυξημένη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων, εισαγωγή της αποθήκευσης ενέργειας γενικά στις μεταφορές, διαδικασίες κυκλικής οικονομίας και επαναχρησιμοποίησης υλικών μπαταριών όπως του μολύβδου καθώς και το γεγονός ότι ο συνδυασμός φωτοβολταϊκά-μπαταρίες γίνεται βραχυπρόθεσμα πιο ανταγωνιστικός από άλλες πηγές - στην Ινδία για παράδειγμα σε σχέση με τους αεριοστροβίλους ανοικτού κύκλου μέχρι το 2020. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό της φθηνής αποθήκευσης η εγκατεστημένη ισχύς των μπαταριών θα μπορούσε να φτάσει το 2040 στα 544GW…