Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Επιδότηση για φωτοβολταϊκά Net Metering για επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων σε Αττική και Μακεδονία

Προς την κατεύθυνση της στήριξης επενδύσεων στη μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)» του προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» του ΕΣΠΑ.

O προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 100.000 ως 600.000 ευρώ ενώ το ποσοστό ενίσχυσης από τη Δράση ανέρχεται στο 40% για την Αττική και στο 50% για την Κεντρική Μακεδονία. Στα πλαίσια της Δράσης προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering ώστε οι επιχειρήσεις να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους παράγοντας το ρεύμα που καταναλώνουν με αποτέλεσμα εξοικονόμηση ως 60% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Το Net Metering μπορεί να αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Μάλιστα αν το επενδυτικό σχέδιο καλύπτεται από το Net Metering σε ποσοστό 30% και πάνω λαμβάνει αυξημένη μοριοδότηση.

Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Ενισχύονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • κρέας, πουλερικά, κουνέλια
 • γάλα
 • αυγά
 • σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία, διάφορα ζώα
 • ζωοτροφές
 • δημητριακά
 • ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • οίνος
 • οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • άνθη (π.χ. τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 • φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 • σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό
 • ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)