Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Αύξηση ορίων ισχύος για φωτοβολταϊκά στην Πελοπόννησο μετά την ηλεκτρική διασύνδεση με τη Στερεά Ελλάδα

Οι νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Πελοποννήσου με τη Στερεά Ελλάδα θα αυξήσουν τα περιθώρια ισχύος για νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών net metering.

H ολοκλήρωση του «Δυτικού Διαδρόμου» ηλεκτρικής διασύνδεσης της Πελοποννήσου με το Αντίρριο, συνδέει το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) της Μεγαλόπολης, μέσω Πάτρας, με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου-Διστόμου. Το έργο πραγματοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Η επιτάχυνση των διασυνδέσεων της Πελοποννήσου από τον ΑΔΜΗΕ αυξάνει τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Με αυτή την εξέλιξη ενεργοποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 60 του ν.4546/2018 σύμφωνα με την οποία δημιουργείται διαθέσιμο περιθώριο ισχύος: 

  • 30 ΜεγαΒάτ για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής
  • Net Metering
  • Virtual Net Metering
  • Ενεργειακών Κοινοτήτων 

Ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων προβλέπεται με την επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο που θα ολοκληρωθεί με τον «Ανατολικό Διάδρομο» που περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Μεγαλόπολης με την Κόρινθο και την Αττική, έργο που αναμένεται να παραδοθεί εντός του 2021. 

Τα έργα αυτά θα αυξήσουν  δραστικά την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος από και προς την Πελοπόννησο και θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή, θωρακίζοντας ταυτόχρονα την ευστάθεια τάσεων του Νότιου Συστήματος.