Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ανοίγουν ξανά τα φωτοβολταϊκά σε στέγες με ταρίφα: 6kwp το όριο, 8.7cents ανά κιλοβατώρα.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αναμενόμενη υπουργική απόφαση που καθορίζει τις παραμέτρους του νέου προγράμματος για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με ταρίφα σε οικίες. Στο νέο πρόγραμμα θα μπορούν να γίνουν νέες συνδέσεις αποκλειστικά και μόνο σε κατοικίες (οικιακές παροχές ρεύματος) και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως 31/12/2023.  Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς για κάθε σύστημα είναι 6kW (εκτός από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά που είναι 3kW). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί μια απόφαση επαναφοράς παλαιότερων διασυνδεδεμένων συστημάτων λογιστικού συμψηφισμού (feed-in tariff).

Βασικές προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Ο αιτών πρέπει να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (όχι επιτηδευματίας , εταιρεία κτλ).
  • Ύπαρξη ενεργής παροχής οικιακής κατανάλωσης στο όνομα του αιτούντα.
  • Εφόσον η εγκατάσταση γίνει σε κοινόχρηστο ή σε χώρο που ο αιτών και ο ιδιοκτήτης  διαφέρουν θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.
  • Αναγκαία είναι η κάλυψη μέρους της ανάγκης ζεστού νερού χρήσης μέσω ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας).

Όσον αφορά τη διαδικασία, ακολουθεί τις αντίστοιχες  προηγούμενων διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ με την οποία συνάπτεται η σύμβαση σύνδεσης. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις υπογράφεται σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με τον Πάροχο. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος, γίνεται (κατόπιν αιτήσεως) η ενεργοποίηση από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Βάσει της απόφασης,  ο συμψηφισμός αρχίζει μόλις γίνει η ενεργοποίηση του συστήματος και έχει διάρκεια 20 έτη. Τέλος, ο συμψηφισμός γίνεται μέσω αφαίρεσης από τον εκκαθαριστικό λογαριασμό στο σύνολό του (κόστος ρεύματος και λοιπές χρεώσεις) του ποσού που αντιστοιχεί στην παραχθείσα ενέργεια και στη συνέχεια (εφόσον η παραγωγή είναι μεγαλύτερη της κατανάλωσης) πιστώνεται στον δικαιούχο η διαφορά. Εξαιρετικά θετικό στοιχείο της απόφασης αποτελεί ο ορισμός προθεσμιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων τόσο από τον ΔΕΔΔΗΕ όσο και τον Πάροχο.

Ουσιαστικά, η παρούσα απόφαση αφορά οικιακούς καταναλωτές οι οποίοι έχουν χαμηλές ετήσιες καταναλώσεις και επιθυμούν εκμηδενισμό του κόστους του ρεύματος στο σύνολό του (κόστος ρεύματος και λοιπές χρεώσεις). Το ετήσιο όφελος μιας εγκατάστασης ισχύος 6kW είναι περίπου 800-850€ καθώς η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή είναι περίπου 9000-9500kWh και η τιμή πώλησης είναι 0,087€/kWh. Σε  μεγαλύτερες οικιακές καταναλώσεις (πάνω από 10000Kwh/έτος) πιο συμφέρουσα παραμένει η επιλογή διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).

Δείτε προσφορές για φωτοβολταϊκά 6kw με ταρίφα.