Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Νομοθεσία για απαλλαγή από Δημοτικά τέλη

Με το νέο νόμο 4555/2018 παγιώνεται η ρύθμιση για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 222 του νόμου:

  • Για το μέλλον, ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού.
    • Αρκεί μία δήλωση στον οικείο δήμο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή νόμιμο εκπρόσωπό του ότι το ακίνητο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και ότι δεν ηλεκτροδοτείται, όπως βεβαιώνεται από το έγγραφο της ΔΕΗ. Η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στο δήμο. 
  • Για το παρελθόν, ισχύει ότι για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως βεβαιώνεται από τη ΔΕΗ, μέχρι τη δήλωση στο δήμο οι αντίστοιχες οφειλές διαγράφονται.
    • Δίνεται εξάμηνη προθεσμία στους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων να προβούν σε δήλωση στο δήμο ότι το ακίνητό τους δε χρησιμοποιείται και ότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή του.

Συνεπώς κατοικίες που ηλεκτροδοτούνται από αυτονομα φωτοβολταικα με την παραπάνω δήλωση απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη.

Δείτε προσφορές για αυτονομα φωτοβολταικα από την MP-Energy.


Προηγούμενο άρθρο